Heeft u een koopwoning en woont u in de gemeente Westerkwartier? Dan ontvangt u binnenkort de voormelding WOZ in de brievenbus.

Veel gestelde vragen

1. Wat heb ik aan deze voormelding?

Veel, want als blijkt dat de taxateur een fout heeft gemaakt, kunnen wij dit voor het versturen van de aanslagen nog aanpassen.

2. Waar kijkt de taxateur naar?

Onderhoud en kwaliteit woning
De staat van het onderhoud en de kwaliteit van uw woning. Denk hierbij aan lekkage, scheuren, etcetera.

Gegevens van de woning
Gegevens die niet kloppen zoals de oppervlakte van de woning of van de grond.

Referentiewoning
De referentiewoningen, op de achterzijde van de voormelding, zijn gebruikt bij het bepalen van de WOZ-waarde. Soms lijken ze niet op uw woning, maar de taxateur houdt rekening met de verschillen.

3. Ik heb mijn huis verbouwd, heeft dat invloed op de WOZ-waarde?

Zeker. Normaal gesproken telt de staat van uw woning op 1 januari 2022 als basis voor de WOZ-waarde 2023. Heeft u het afgelopen jaar een nieuw huis gebouwd of een nieuw bijgebouw geplaatst of juist gesloopt? Dan kijken we op 1 januari 2023 nog een keer naar de situatie van de woning. En nemen dit dan ook mee. In deze gevallen kan de WOZ-waarde die op de voormelding staat nog veranderen.

4. Stijgt de OZB gelijk mee met de WOZ-waarde?

Dit is onjuist. Als de WOZ-waarde bijvoorbeeld met 20% stijgt, stijgt de on-
roerendezaakbelasting (OZB) niet met 20%. De gemeenteraad stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en rekent uit hoeveel belastingopbrengst nodig is voor volgend jaar. Vaak verlaagt de gemeenteraad de tarieven als de WOZ-waarde stijgt. Meestal betekent dit een iets hogere onroerendezaakbelasting.

5.  Heeft de gemeente voordeel bij een hogere WOZ-waarde?

Dit is niet waar. Bij een lagere WOZ-waarde ontvangt de gemeente meer geld uit het gemeentefonds. De gemeente heeft dus eerder voordeel bij het vaststellen van een lagere WOZ-waarde. De gemeente wil vooral de juiste WOZ-waarde vaststellen. Dit moet van de Waarderingskamer. Zij houden toezicht.

6. Ik heb aardbevingsschade. Wat moet ik doen?

Eerst contact met ons opnemen. Aardbevingsschade kan van invloed zijn op de WOZ-waarde. Maak een afspraak met een van onze taxateurs. Dan bekijkt de taxateur of de schade invloed heeft op de WOZ-waarde.

7. Ik wil nu niet reageren, maar na de aanslagoplegging een no-cure-no-pay bedrijf inschakelen. Is dat een goed idee?

Wij vinden van niet. De rekening van een no-cure-no-pay bedrijf komt bij de
gemeente terecht. Dit kan oplopen tot ruim € 800,- per bezwaar. Op deze manier hebben de bureaus de afgelopen jaren miljoenen aan kostenvergoeding ontvangen. De gemeente moet deze onkosten weer aan de belastingbetaler doorberekenen, anders ontstaan er tekorten.

Of u zelf bezwaar maakt of via een bureau maakt voor de uitkomst
geen verschil.

Meer weten over het handelen van No-Cure-No-Pay bedrijven?
Bekijk dan de uitzending van Radar over No-Cure-No-Pay(externe link).

8. Voor wanneer moet ik reageren?

Voor 10 december 2022. Stuur hiervoor een mail naar woz@westerkwartier.nl. Vermeld ook uw telefoonnummer. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14-0594. Dit kan tussen 9:00 uur en 12:00 uur. Als de taxateur het met u eens is, zal de taxateur samen met u de waarde verlagen. Zo voorkomen we samen een bezwaarprocedure.

Veel voorkomende misverstanden

Waarom wordt er niet vergeleken met de woning van de buren?
Als deze woning niet na 1 januari 2021 is verkocht, telt deze
niet als referentiewoning.

Waarom is de WOZ-waarde van vorig jaar niet meer geldig,
want er is niets aan de woning veranderd?

De taxateur taxeert uw woning aan de hand van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2022 zijn verkocht. De huizenmarkt wijzigt elk jaar en dus uw WOZ-waarde ook.    

Waarom kijken jullie niet naar landelijke stijgingspercentages?
Deze stijgingspercentages zijn te algemeen en daardoor niet bruikbaar.

Meer informatie over de Wet waardering onroerende zaken vindt u op de website van de Waarderingskamer: www.waarderingskamer.nl(externe link). Zij houden toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ.