Op 18 september 2022 is op een pluimveebedrijf in Oldekerk in de gemeente Westerkwartier vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 38.000 dieren geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de één-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt één ander bedrijf dat leegstaat. Binnen de drie-kilometerzone ligt ook nog één ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt door de NVWA gescreend op vogelgriep.

Vervoersverbod

In een straal van tien kilometer rondom het besmette bedrijf liggen nog dertien andere pluimveebedrijven. Voor die zone geldt een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Meer informatie over het vervoersbeperkingsgebied van tien kilometer rondom Oldekerk is te lezen op de website van de Rijksoverheid.(externe link)

Ophok- en afschermplicht

Er gelden op dit moment landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Verder is in deze regio de ophok- en afschermplicht nog steeds van kracht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht.

Meld dode wilde vogels

Soms worden dode vogels gevonden in de buurt van pluimveebedrijven waar geruimd wordt. Ziet u dode vogels? Raap ze dan niet zelf op. Dan verspreidt u misschien per ongeluk de vogelgriep. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) leest u wie u kunt bellen.