In 2020 is het Voedselakkoord Westerkwartier opgesteld. In dit akkoord staan de ambities die de verschillende partijen in de samenleving hebben op het gebied van voedsel. Ruim 80 partijen hebben aan het huidige akkoord meegewerkt. Met het Voedselakkoord werken we samen aan een gezonde, sociale en duurzame voedselketen en daarmee dus een duurzamere samenleving.

Samenvatting Uitvoeringsplan Voedselakkoord Westerkwartier

De werkgroepen hebben aan de hand van de opgestelde doelstellingen een eerste serie van projectideeën geformuleerd. De projectideeën zijn besproken met de verantwoordelijke (beleids)medewerkers van de gemeente en passen in het bestaande gemeentelijk beleid. In deze samenvatting staan alleen de meest concrete (korte termijn) verwachte projecten.

Werkgroep Voeding, Natuur & Landschap

  • Betrokkenen uit de samenleving: Akke Kooi, Lodewijk ten Have, Erika Roth, Monique Schaminee, Taeke Kuipers
  • Betrokken medewerker(s) gemeente: Pina Dekker

Bij Boer Burger

In dit project komen voedselproductie, biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme samen. In de omgeving Niehove/Kommerzijl/Niezijl zaaien een melkveehouder, akkerbouwer en fruitteler een inheems kruiden- en bloemenmengsel in. Bijenkasten en sunhives worden geplaatst, het onderwijs wordt erbij betrokken en het wordt nog aantrekkelijker om daar rond te fietsen en wandelen. De honing is een extra verdienmodel voor de betrokkenen en de flora en fauna krijgt een boost. Verwachte startdatum: Maart ‘22

Werkgroep Voeding, Economie & Keten

  • Betrokkenen uit de samenleving: Annemieke Grimbergen, Karst-Jan en Andrea Snip, Bas van Esch, Tom Overgaauw, Berdien Buist
  • Betrokken medewerker(s): Ilona Boekhorst

Versbox Westerkwartier

Met deze maandelijkse versbox vol wisselende lokale heerlijkheden wordt de toegankelijkheid van lokaal voedsel vergroot. Daarnaast is het een extra afzetkanaal voor de lokale producenten. Gestart sinds: Maart ‘21

Westerkwartier voedselinitiatieven:

Stimuleren en mogelijk maken van 15 a 30 voedselinitiatieven: voedseltuinen en -gemeenschappen, en wijktuinen in bijvoorbeeld Leek en Zuidhorn. In de eerste 2 jaar stimuleren van 5 initiatieven, waaronder 1 consumenten-zuivelinitiatief. Verwachte startdatum: december ‘21

Werkgroep Voeding, Educatie & Bewustwording

  • Betrokkenen uit de samenleving: Anita van der Noord, Frans van der Weg, Ton Aarsman
  • Betrokken medewerker(s): Marije van der Woude, Frans Huisman, Erwin van der Maesen de Sombreff

Voeding voor gezonde, inclusieve en blije klassen

De werkgroep, gevoed vanuit het onderwijs, ziet dat er al veel gebeurt op het gebied van voeding binnen het onderwijs maar dat het vaak op zichzelf staande losse projecten zijn. Het aanbod in activiteiten is reuze maar het is vaak lastig te integreren in het curriculum. Een lange termijnvisie en een structurele plek binnen het onderwijs ontbreken. Ook mist vaak de integrale relatie van voeding met o.a. gezondheid, armoede en sport. In eerste instantie wordt er concreet ingezoomd op het traktatiebeleid en hoe verjaardagen gevierd worden op school. Verwachte startdatum: december ‘21

Werkgroep Voeding, Samen & Gezond

Betrokkenen uit de samenleving: Saskia van Gend, Ineke Haisma, Sander van Loon, Melanie Mijnheer, Andrea Snip-Hulleman, Jolanda Traas Betrokken medewerker(s): Leo Dop, Fred Dijkstra

Van Openbaar Groen naar Openbaar Fruit en Groente

Samen met de gemeente en met woningbouwcorporaties wordt er gekeken waar openbaar groen omgezet kan worden naar openbaar fruit en groente. Het is de bedoeling dat mensen gezond eten vaker tegenkomen en daarmee ook vaker eten en zodoende gezonder worden. Zo probeert dit project ook bij te dragen aan het terugdringen van kansenongelijkheid. Verwachte startdatum: december ‘21

Kenniskaravaan Gezonde leefstijl Westerkwartier (Pilot jaar 1)

Zes interactieve lezingen/werksessies die op verschillende plekken in de gemeente Westerkwartier worden gehouden. Thema’s als positieve gezondheid, voedingswaarde, lokaal voedsel, blue zones, beweging en slaap, komen aan bod. Verwachte startdatum: december ‘21

Budget Voedselakkoord Westerkwartier

Vanuit de gemeente is er een budget gereserveerd voor het Voedselakkoord. Voor de jaren 2021 en 2022 is er € 60.000 per jaar beschikbaar voor de bemensing (aanjager), communicatieactiviteiten en ondersteuning van projecten die bijdragen aan de Voedselakkoord doelstellingen. Voor de jaren daarna wordt er eerst inhoudelijk en procesmatig geëvalueerd.

Hoofdstukken die niet zijn opgenomen in deze samenvatting:

  • Organisatie, coördinatie en integraliteit
  • Communicatie 
  • Wat gebeurt er nog meer in de gemeente? 
  • Relevant gemeentelijk beleid

Bent u benieuwd naar het Voedselakkoord of zoekt u naar meer informatie, dan kunt u terecht op de website van het voedselakkoord(externe link). Voor vragen kunt u mailen naar projectleider Maarten Groeneveld van Gebiedscoöperatie Westerkwartier: m.groeneveld@gcwk.nl. Op verzoek sturen wij een printversie van het uitvoeringsplan.