In 2020 is het Voedselakkoord Westerkwartier opgesteld. In dit akkoord staan de ambities die de verschillende partijen in de samenleving hebben op het gebied van voedsel. Ruim 80 partijen hebben aan het huidige akkoord meegewerkt. Met het Voedselakkoord werken we samen aan een gezonde, sociale en duurzame voedselketen en daarmee dus een duurzamere samenleving.

Twee voorbeeldprojecten

Bij Boer Burger

In dit project komen voedselproductie, biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme samen. In de omgeving Niehove/Kommerzijl/Niezijl zaaien een melkveehouder, akkerbouwer en fruitteler een inheems kruiden- en bloemenmengsel in. Bijenkasten en sunhives worden geplaatst, het onderwijs wordt erbij betrokken en het wordt nog aantrekkelijker om daar rond te fietsen en wandelen. De honing is een extra verdienmodel voor de betrokkenen en de flora en fauna krijgt een boost. Gestart: maart 2022.

Van Openbaar Groen naar Openbaar Fruit en Groente

Samen met de gemeente en met woningbouwcorporaties wordt er gekeken waar openbaar groen omgezet kan worden naar eetbaar openbaar groen. Een gezondere leefomgeving stimuleert gezond gedrag. Daarnaast verbindt voedsel en kunnen boomgaarden en/of groentetuinen een sociale boost geven in de buurt. In januari 2023 worden de eerste fruitbomen gepland in de dorpen Midwolde, Niezijl, Visvliet en De Wilp. Gestart: december 2021.

Voor vragen kunt u mailen naar projectleider Maarten Groeneveld: maarten.groeneveld@westerkwartier.nl. Op verzoek sturen wij een printversie van het uitvoeringsplan Voedselakkoord.