Informatie voor werkgevers

Een werkgever kan een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Zo zijn vluchtelingen beschermd tegen onderbetaling en slechte werkomstandigheden.

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Sinds 1 april 2022 geldt een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht (TWV-plicht) voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij het UWV.

Voorwaarden voor werkgevers

Vanaf 1 april moet elke werkgever een melding doen bij UWV. Dit moet ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start. Heeft u voor 1 april (zie hiervoor) een tewerkstellingsvergunning (TWV) aangevraagd, dan wordt deze beschouwd als een melding. 
Meer informatie, zoals het formulier voor de melding, vindt u op de site van Werkgeverslijn(externe link).
Het UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen

Zie voor meer informatie: