De gemeente Westerkwartier verlengt de termijn voor de crisis noodopvang van vluchtelingen in de Topsporthal in Leek. Burgemeester Ard van der Tuuk heeft dat meegedeeld in de gemeenteraad. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

De nood in het centrum in Ter Apel is helaas nog steeds hoog. Daarom is het dringende verzoek van de Veiligheidsregio Groningen ingewilligd om de crisisnoodopvang in Leek te verlengen. ,,Wij vinden dat wij ons niet aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen onttrekken”, verklaart de burgemeester namens het college.

De verwachting is dat de crisisnoodopvang tot in de zomervakantie in gebruik blijft. Burgemeester en wethouders hopen met deze tijdelijke verlenging het COA de ruimte te kunnen bieden die nodig is om passende maatregelen te kunnen treffen voor de reguliere asielopvang in Nederland.

Sinds 26 mei (Hemelvaartsdag) is de Topsporthal in Leek al ingericht als crisisnoodopvang voor 150 vluchtelingen. ,,We zijn dankbaar voor de hulp die we hierbij hebben gekregen van vrijwilligers uit de buurt, ondernemers en maatschappelijke partijen”, laat het gemeenbestuur weten.