In de eerste helft van 2024 wordt fase 2B van bedrijvenpark Leeksterveld bouwrijp gemaakt. Hierdoor komen nieuwe kavels beschikbaar voor de verkoop. De uitgifte verloopt via een openbare inschrijving

Gegadigden kunnen inschrijven tot en met 13 oktober 2023. Op basis van het uitgifteprotocol worden de kavels vervolgens in optie gegeven.  De te realiseren bebouwing en bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Meer informatie over de kavels, voorwaarden en procedure vindt u in de bijlagen.
 

In de loop van 2024 verwachten wij de kavels uit fase 2A op de markt te kunnen brengen. Dit betreft kleine en middelgrote kavels voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2. Hiervoor volgt een nieuwe inschrijfronde.