Pagina opties

Volmacht

Iemand anders laten stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen, maar een volmacht voor het waterschap betekent wel dat zowel de gemachtigde als de volmachtgever voor hetzelfde waterschap gerechtigd moeten zijn om te stemmen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs van u meenemen.

Schriftelijke volmacht

Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen. Het formulier moet uiterlijk 20 mei 2019 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn door de gemeente.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen per verkiezing aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier,  t.a.v. "inwonerszaken", Postbus 100, 9350 AC Leek.

U kunt, als u beschikt over een DiGiD-code, ook digitaal een schriftelijke volmacht aanvragen. Wilt u een vervangende stempas aanvragen via de website dan kan dit tot 20 mei 2019.

Vraag online uw stempas aan