Pagina opties

A A

Stempas

Iedereen die mag stemmen, ontvangt eind februari een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. U ontvangt een stempas als u op 4 februari 2019 ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente Westerkwartier, 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019, niet uitgesloten bent van het kiesrecht en de Nederlandse nationaliteit bezit.

Voor de waterschappen mag u ook stemmen als u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of als u een geldig Nederlands verblijfsdocument hebt. Wanneer u wilt gaan stemmen hebt u een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteits-kaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn op de dag van de stemming, 20 maart 2019, of uiterlijk maximaal vijf jaar verlopen.                                                                                  

Wanneer u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie en mag stemmen voor een waterschap moet u zich kunnen legitimeren. Als dit voor u van toepassing is, moet u zich kunnen legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie of Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Hebt u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie, dan moet u zich legitimeren met uw Nederlandse verblijfsdocument van de IND. In alle gevallen geldt dat u zonder stempas en legitimatiebewijs geen stem kunt uitbrengen.

Vermelding stembureau op stempas

Bij de gemeente komen meldingen binnen van mensen die aangeven dat op hun stempas niet het stembureau vermeld staat dat het dichtst bij hen in de buurt is. De meldingen komen met name van mensen die in het grensgebied van beide waterschappen wonen. Dit was niet de bedoeling, maar is in een aantal gevallen toch gebeurd. Wij zijn hier pas achter gekomen toen de stempassen al in de gemeente verspreid waren. Onze excuses hiervoor.

Het staat u echter vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen. Het laatste geldt niet in alle gevallen voor de verkiezingen van de beide waterschappen. Voor de verkiezingen van de beide waterschappen zijn vrijwel alle stembureaus in de westelijke helft van de gemeente aangewezen. Uw stemrecht blijft dus in alle gevallen bestaan.

Legitimatiebewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van de verklaring van vermissing, in combinatie met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-abonnement. Als u geen legitimatiebewijs hebt, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen.

Stempas niet ontvangen of kwijtgeraakt?

In de week van 25 februari worden de stempas(sen) bezorgd. U kunt tot 20 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen aan de balie van inwonerszaken op 1 van de 4 locaties. Wilt u een vervangende stempas aanvragen via de website dan kan dit tot 15 maart.