Pagina opties

Stempas

Iedereen die mag stemmen, ontvangt een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen.

Wanneer u wilt gaan stemmen hebt u een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteits-kaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn op de dag van de stemming, 23 mei 2019, of uiterlijk maximaal vijf jaar verlopen.

Wanneer u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie en u zich geregistreerd heeft, moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie. In alle gevallen geldt dat u zonder stempas en legitimatiebewijs geen stem kunt uitbrengen.

Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen.

Stempas kwijt of niet ontvangen

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan kunt u tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 om 12.00 uur persoonlijk een vervangende stempas aanvragen bij een van de balies inwonerszaken op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier. Ontvangt u alsnog uw ‘oude’ stempas, of u vindt deze terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Uw schriftelijke verzoek om een vervangende stempas moet de gemeente uiterlijk op maandag 20 mei 2019 hebben ontvangen. Houdt u er rekening mee dat de stempas per post moet worden verzonden. Als u uw verzoek op een laat moment indient, kan de gemeente niet garanderen dat u uw stempas op tijd ontvangt.

U kunt, als u beschikt over een DiGiD-code, ook digitaal een nieuwe stempas aanvragen. Wilt u een vervangende stempas aanvragen via de website dan kan dit tot 20 mei 2019.

Vraag online uw stempas aan

Legitimatiebewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van de verklaring van vermissing, in combinatie met een document waar uw naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-abonnement. Als u geen legitimatiebewijs hebt, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen.