Pagina opties

Registratie Europese verkiezingen

Registratie is nodig voor niet-Nederlandse inwoners van de EU. De eerstvolgende verkiezing van het Europees Parlement is in Nederland op donderdag 23 mei 2019.

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kunt u kiezen in welk land u stemt voor het Europees Parlement. Wilt u in het land van herkomst stemmen voor de Europese verkiezingen? Dan hoeft u niets te doen, behalve als u zich al eerder in Nederland hebt geregistreerd. Informatie hierover kunt u opvragen bij de gemeente.

Als u in wel in Nederland wilt gaan stemmen voor het Europees Parlement, moet u dit aangeven bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
Hiervoor is het nodig dat u een formulier invult. Het ingevulde formulier verklaring, model Y32, moet u vóór 9 april 2019 naar de gemeente Westerkwartier sturen.

U kunt het aanvraagformulier ook zelf onderaan de pagina downloaden in het Nederlands, Engels, Duits en Frans en invullen. Lees de uitleg op het formulier goed.

Stuur het formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs naar verkiezingen@westerkwartier.nl. Of stuur het per post (postzegel plakken niet nodig) naar: Gemeente Westerkwartier, Antwoordnummer 1005, 9300 VB Leek.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw lidstaat van herkomst? Neem dan contact op met uw gemeente om deze verklaring in te trekken en meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.

Wanneer inleveren?

De gemeente waar u staat ingeschreven, moet dit formulier uiterlijk 44 dagen voor de datum van stemming hebben ontvangen. U ontvangt een stempas waarmee u kunt stemmen.

Identificatie

Voeg een kopie bij van een geldig identiteitsbewijs:
• Een geldig paspoort van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
• Een geldige identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
• Een geldig rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.
• Een document waarover een vreemdeling volgens de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

Let op!

Het is strafbaar om te stemmen in zowel Nederland als uw lidstaat van herkomst. U kunt hiervoor een gevangenisstraf krijgen van maximaal een maand of een geldboete.