Pagina opties

A A

Vermelding stembureau op de stempas

Bij de gemeente komen meldingen binnen van mensen die aangeven dat op hun stempas niet het stembureau vermeld staat dat het dichtst bij hen in de buurt is. De meldingen komen met name van mensen die in het grensgebied van beide waterschappen wonen. Dit was niet de bedoeling, maar is in een aantal gevallen toch gebeurd. Wij zijn hier pas achter gekomen toen de stempassen al in de gemeente verspreid waren. Onze excuses hiervoor.

Het staat u echter vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Westerkwartier uw stem uit te brengen. Het laatste geldt niet in alle gevallen voor de verkiezingen van de beide waterschappen. Voor de verkiezingen van de beide waterschappen zijn vrijwel alle stembureaus in de westelijke helft van de gemeente aangewezen. Uw stemrecht blijft dus in alle gevallen bestaan!

Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de werkgroep verkiezingen van de gemeente Westerkwartier, telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14-0594 of via email: verkiezingen@westerkwartier.nl