Lees meer over stemmen vanuit het buitenland: schriftelijke volmacht en per brief stemmen.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u op 22 november 2023 tijdens de Tweede Kamerverkiezing in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Stem dan via een schriftelijke volmacht of per brief.

Schriftelijke volmacht

Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u dit van tevoren schriftelijk regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen. Deze kunt u downloaden via westerkwartier.nl/verkiezingen of afhalen bij de balies Inwonerszaken in Leek of Zuidhorn. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

  • De persoon die u machtigt moet inwoner van Nederland zijn en een stempas hebben ontvangen;
  • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek, of per mail naar inwonerszaken@westerkwartier.nl.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Daarvoor heeft u een buitenlands postadres nodig. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Den Haag. Dat kan via een formulier (model M 3) op de website van de gemeente Den Haag(externe link): Den Haag - Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing Tweede Kamer. U zorgt ervoor dat de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen is. Daar wordt uw aanvraag beoordeeld en wordt een briefstembewijs verzonden naar het tijdelijke buitenlandse adres. U kunt dan niet meer via een volmacht of met een kiezerspas uw stem kunnen uitbrengen.