Update 19 augustus 17:33

RIVM-rapport bevestigt vrijgekomen rook brand Hummel Leek leverde geen gevaar op voor de volksgezondheid

De gemeten concentraties vluchtige organische koolwaterstoffen in de luchtmonsters liggen ruim onder de niveaus waarop deze stoffen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren.

Update 18 augustus

Door de brand bij Firma Hummel Recycling in Leek kan het voorkomen dat u in de omgeving van het bedrijf verbrand materiaal vindt. Deze verbrande resten zijn niet gevaarlijk of giftig. Er zijn bij de brand geen giftige stoffen vrijgekomen.

Wat kunt u doen met de verbrande resten?

U kunt de resten opruimen en in de grijze afvalcontainer doen. En daarna uw handen wassen. Ditzelfde geldt voor de groenten uit de (volks)tuinen in de omgeving. U kunt uw groenten en fruit wassen en nuttigen.