De omgevingswet is een nieuwe wet, die veel regelt voor de omgeving waarin u woont, werkt en leeft. De omgevingswet voegt 26 bestaande wetten samen in één nieuwe wet. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De komende maanden leest u op deze pagina geregeld over de (gevolgen van) nieuwe wet.

Wat betekent dit voor u?

Vraagt u een vergunning aan, die invloed heeft op de leefomgeving? Dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. Vragen uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aan, die iets verandert aan uw omgeving? Dan mag u daar iets van vinden.
De Omgevingswet verplicht de aanvrager u op tijd te informeren over de plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt. Een aanvraag doet u simpel met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is de website waar alle overheden samenwerken. Hier vindt u op één plek alle informatie die u nodig heeft.

Het Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig. Of u moet daar melding van doen. Tot 1 januari 2024 kunt u dat nog doen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 doet u dit in het nieuwe Omgevingsloket.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de omgevingswet.