Alle uitslagen en stukken van de gemeente Westerkwartier van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023.

Op deze pagina vindt u de verkiezingsuitslagen van de gemeente Westerkwartier.  De volledige uitslagen staan op de sites van de Waterschappen of de Provincie.

Hebt u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de verkiezingen van Provinciale Staten of Waterschappen? Dan kunt u dit melden bij de provincie of Waterschappen.

Proces-verbaal en bijlagen 1 en 2 voor Provinciale Staten (Na 31-2)

Processen-verbaal van de stembureaus voor Provinciale Staten (N 10-2)

Proces-verbaal en bijlagen 1 en 2 voor Waterschap Noorderzijlvest (Na 31-2)

Processen-verbaal van de stembureaus voor Waterschap Noorderzijlvest (N 10-2)

Proces-verbaal en bijlagen 1 en 2 voor Wetterskip Fryslân (Na 31-2)

Voor Wetterskip Fryslân kon men niet in alle gemeentelijke stembureaus stemmen.

Processen-verbaal van de stembureaus voor Wetterskip Fryslân (N 10-2)