Wat is er al gedaan en wat moet nog?

Planning en agenda

 1. Afgerond: Goedkeuring plan door gemeenteraad -

  De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen en de financiering daarvan. 

 2. Afgerond: Informatieavond voor energiecoöperaties -

  Het zonnecarport projectteam en alle coöperaties uit Westerkwartier in gesprek over idee samenwerking gemeente & coöperatie(s) zonnecarport.

 3. Afgerond: Omgevingsvergunning verstrekt -

  Belangrijke stap in het proces is het aanvragen van een omgevingsvergunning

 4. Afgerond: Bijeenkomst ontwerp groene inpassing met bewoners -

  Samen met omwonenden in gesprek over het ontwerp en groene inrichting van terrein rondom carport 

 5. Afgerond: Groenwandeling gemeente met omwonenden over parkeerterrein -

  Concreet met omwonenden plekken en wensen in kaart gebracht voor groene inpassen. Hieruit is ontwerp gemaakt. 

 6. Afgerond: Aanvraag subsidie -

  Op 1 april is de aanvraag Subsidie Coöperatieve Energieopwekking gedaan door Energiecoöperatie GLOED Garnwerd ism met het projectteam.  

 7. Afgerond: Start aanbesteding Zonnecarport -

  In juli is voor het eerst verkennend gesproken met marktpartijen om de aanbesteding goed in de markt te kunnen zetten 

 8. Afgerond: Beschikking SCE subsidie gekregen -

  De aanvraag is gehonoreerd en beschikt. 

 9. Afgerond: Start samenwerking Coöperatie GLOED Garnwerd en Gemeente Westerkwartier -

  De Algemene Leden Vergadering van GLOED heeft definitief toestemming gegeven voor samenwerking met gemeente Westerkwartier.

 10. Afgerond: Start werving 100 ‘vrienden van GLOED’ -

  In Garnwerd en omstreken worden 100 leden voor de coöperatie geworven om het project mogelijk te maken. Zij nemen voor een symbolisch bedrag deel aan de carport 

 11. Afgerond: Aanbesteding afgerond -

  Het aanbestedingsproces is afgerond met het selecteren van een bouwer van de zonnecarport. 

 12. Afgerond: Aanleveren alle formele stukken bij RVO -

  Coöperatie GLOED heeft alle formele stukken ingediend bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. 

 13. Afgerond: Start groene inrichting parkeerterrein -

  Beoogde startdatum van aanplant groen en inrichting parkeerterrein. 

 14. Afgerond: Start werkzaamheden -

  Tussen februari en maart starten de werkzaamheden voor de bouw van de carport.

 15. Afgerond: Start werving 100 deelnemers met smalle beurs -

  Er worden 100 deelnemers gezocht die mee willen doen aan het project als begunstigde. Allen hebben een smalle beurs (rond minimuminkomen) en wonen in het Westerkwartier. Werving gaat in samenspraak met welzijnsorganisaties zoals Sociaal Werk De Schans en Humanitas. 

 16. Afgerond: Oplevering zonnecarport -

  De oplevering van de carport staat gepland op 1 mei 2022.