De € 10.000 regeling voor adressen die buiten de versterking vallen, was binnen één dag leeg. We wisten van tevoren dat er onvoldoende geld beschikbaar was voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Dat was ook al zo toen de bestuurlijke afspraken in november 2020 zijn gemaakt. Op dat moment wilde de minister niet verder gaan dan het bedrag dat beschikbaar was gemaakt. Er is toen voor gekozen om de subsidie in ieder geval voor een deel van de mensen mogelijk te maken. In de tussentijd hebben we meerdere keren bij de minister aangedrongen op een verruiming van het budget, op meer geld dus. Zodat meer mensen (het liefst iedereen) de subsidie konden krijgen. Tot nu toe is dat niet gelukt.

Iedereen heeft de beelden van de lange wachtrijen bij de inleverpunten en de verhalen over het digitale proces kunnen zien, horen of lezen. De regionale bestuurders hebben een gezamenlijke oproep gedaan aan de nieuwe staatssecretaris om het budget zo op te hogen dat iedereen die daar recht op heeft ook subsidie kan aanvragen. Binnenkort overleggen de regiobestuurders daarover met de staatssecretaris. Zij zullen deze oproep voor meer geld daar herhalen en de staatssecretaris vragen om een reactie.

Op dit moment overleggen gemeenten en provincie hoe ze iedereen die de subsidie is misgelopen, kunnen helpen. Niet met extra geld, want dat moet echt van de regering komen. We denken na over een manier waarop iedereen die alsnog in aanmerking wil komen voor de subsidie, zich kan melden. We hopen dat we later vandaag kunnen zeggen hoe we dat gaan regelen. Meer informatie daarover plaatsen we zo snel mogelijk op onze website en social media.