Binnenkort kan iedereen uit het Westerkwartier die vragen heeft over relaties en scheidingen en de invloed die dat heeft op het ouderschap en de opvoeding terecht bij Sociaal Werk De Schans. 

Op dit moment zijn de drempels voor dit soort vragen hoog. ‘Ouders weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en het ondersteuningsaanbod is te versnipperd’ aldus wethouder Elly Pastoor. ‘Met deze vrij toegankelijke voorziening wil de gemeente Westerkwartier hier verandering in aanbrengen’. De gemeente wil hiermee bereiken dat het ondersteuningsaanbod overzichtelijker en beter bereikbaar is. Op deze manier kunnen eventuele problemen eerder gesignaleerd worden en kan indien nodig vroegtijdig ondersteuning geboden worden. Dat voorkomt verergering van problemen in een later stadium.  
 

Een centrale plek voor ondersteuning relaties, scheiding en ouderschap

We gaan alle beschikbare en nog benodigde ondersteuning op het thema relatie, scheiding en ouderschap in de gemeente Westerkwartier bundelen. Iedereen met een vraag over relaties, scheiding en de invloed daarvan op het ouderschap kan terecht bij Sociaal Werk De Schans. Het is bedoeld voor ouders, kinderen, jongeren en professionals.

Ondersteuning in de buurt via één centrale vraagbaak

Er zijn speciale coaches die vanuit de gebiedsteams werken. Zij zijn in de buurt, bij de huisarts of op school aanwezig en aanspreekbaar. Op dit moment werkt de gemeente samen met Sociaal Werk De Schans aan de verdere uitwerking. De verwachting is dat deze pilot begin 2022 van start gaat. Houdt u hiervoor de berichtgeving van Sociaal Werk De Schans in de gaten. Mocht u nu al vragen hebben over dit thema of heeft u andere vragen kijk dan op www.sociaalwerkdeschans.nl voor meer informatie.