Op veel adressen in de gemeente is de snelheid van de internetverbinding laag. Dit terwijl een snelle internetverbinding steeds belangrijker wordt voor zowel ondernemers als inwoners.

Op dit moment zijn er meerdere partijen in onze gemeente nieuwe glasvezelnetwerken aan het aanleggen. Zowel in het buitengebied als in de kleinere kernen.  

Daarnaast hebben zich partijen gemeld, die zich voorbereiden om een aantal grotere kernen van glasvezel te voorzien zoals Grijpskerk en Grootegast. 

Met deze pagina willen we graag inzicht geven in de huidige stand van zaken en welke rol wij als gemeente spelen in de aanleg van glasvezel. 

Stand van zaken uitvoering door Rodin en Glasdraad

In oktober 2020 zijn zowel Rodin als Glasdraad begonnen met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en een aantal kleinere kernen. 

Rodin Broadband Groningen B.V. legt glasvezel aan in kader van het project Snel Internet Groningen. https://www.snelinternetgroningen.nl/(externe link) . Dit project is deels door de provincie Groningen gesubsidieerd met als doel om het buitengebied van de provincie Groningen van snel internet te voorzien.  

Op dit moment ligt het project stil. Oorzaak hiervan is een geschil tussen de Provincie Groningen en Rodin. Hierdoor is de uitvoeringsplanning vertraagd. Welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van de gemeente Westerkwartier is nog niet duidelijk. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zodra meer bekend is, zullen we dit hier melden. 

Glasdraad B.V. heeft zijn werkzaamheden ten noorden van het Van Starkenborghkanaal afgerond en is momenteel bezig in het gebied tussen het Van Starkenborgkanaal en de A7. 

Glasdraad laat de aanleg uitvoeren door onderstaande aannemers: 

  • Spinder Kabeltechniek  
  • EBC Glasvezeltechniek BV 

 Glasdraad verwacht alle werkzaamheden rond de zomer van 2023 afgerond te hebben. 

Nieuwe aanbieder ViberQ

Eind Oktober 2021 heeft ViberQ bekend gemaakt dat duizenden inwoners in het Westerkwartier gratis glasvezel kunnen krijgen.  

 Stand van zaken december 2022: ViberQ heeft concrete plannen met ons besproken om de dorpen Grijpskerk en Grootegast te voorzien van Fiber-To-The-Home (FTTH). Dit wil zeggen dat iedereen die zich aanmeldt aangesloten kan worden. 

Meer informatie vindt op de website van ViberQ.(externe link)

Nieuwe aanbieder DELTA op industrieterreinen Leek en Tolbert

In 2023 wil DELTA Fiber Netwerk BV  op een 4 tal industriegebieden in Leek en Tolbert glasvezel aanleggen. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding. Voor vragen hierover kunt u zich richten tot DELTA(externe link)

Aanbieders glasvezel en/of draadloos netwerk

Zowel Rodin als GlasDraad zijn momenteel actief in onze gemeente. Er is een verschil in aanleggebied. Rodin (Snel internet Groningen) legt alleen aan in het buitengebied en GlasDraad Westerkwartier legt aan in het buitengebied en een aantal kleine kernen. Dit betekent dat als u vragen heeft over de aanleg in het buitengebied u moet kijken welke partij u kunt benaderen. Bent u klant bij een van de twee partijen dan kunt u zich uiteraard tot die partij wenden. Bent u nog geen klant dan zult u een van beide moeten benaderen of beide.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een informerende en toezichthoudende rol en is vergunningverlener voor de aanleg van het netwerk. De gemeente heeft dus geen rol in de aanleg, maar zorgt natuurlijk wel voor het toezicht op het werk, op de naleving van de regelgeving en zorgt voor de coördinatie tussen de beide aanbieders van glasvezel/draadloos netwerk. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan kunt u contact opnemen met Auke Spijkerman via e-mail auke.spijkerman@westerkwartier.nl of telefoon 14 0594.

Wanneer is internet breedbandinternet?

Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een ‘snelle’ verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde (Mb/s). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). De Europese Commissie en de Rijksoverheid streven ernaar dat iedereen kan beschikken over een breedbandverbinding van 30 Mb/s en dat minstens de helft een breedbandverbinding van 100 Mb/s heeft en gebruikt.

Wat wordt bedoeld met witte, grijze en zwarte gebieden?

Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden van de Europese Commissie is de vraag of er in het gebied waaraan een overheid staatssteun wil verlenen marktpartijen actief zijn die snel internet (>30 Mb/s) aanbieden. Bij de vraag of een netwerk telt als ‘snel internet’ is de techniek niet van belang, het gaat om de kwaliteit van het netwerk en de downloadsnelheid. De Europese Commissie maakt onderscheid in drie typen gebieden:

  • Wit gebied: gebieden waar geen internetverbinding ligt waarmee 30 Mb/s mogelijk is en ook niet in de komende drie jaar wordt aangelegd door een marktpartij. Kortom, er is geen snel internet en dat wordt in de komende drie jaar ook niet door een marktpartij gerealiseerd.
  • Grijs gebied: een gebied waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mb/s beschikbaar is, of waar de huidige aanbieders verwachten binnen drie jaar een snelheid van 30 Mb/s beschikbaar te kunnen stellen. Grijze adressen in de gemeente Westerkwartier zijn alle adressen die aangesloten zijn op het kabelnetwerk van Ziggo en/of op het ADSL/VDSL netwerk van KPN met een minimale internetsnelheid van 30 Mb/s.
  • Zwart gebied: een gebied met nu, of in de komende drie jaar, twee of meer netwerken waarover snel internet mogelijk is.

Wij hebben als gemeente geen invloed op de bepaling van “witte” of “grijze” adressen. Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte als grijs bent aangemerkt kunnen wij u als gemeente niet helpen. Het enige wat wij u kunnen adviseren, is om u alsnog aan te melden op de websites van de diverse aanbieders, door het doen van een postcodecheck. U vindt deze hier:

Snel Internet Groningen (witte adressen)(externe link)
Glasdraad(externe link)
ViberQ(externe link)

Wat is de rol van telecommunicatiebedrijven?

Telecommunicatiebedrijven moeten zorgen voor nieuwe breedbandnetwerken. Dit is geregeld in de Telecommunicatiewet(externe link)

Ik heb mij niet (tijdig) aangemeld, maar wil misschien alsnog glasvezel

Als gemeente kunnen wij hierin niets voor u betekenen. U kunt mogelijk alsnog een aanbieding vragen voor een aansluiting op glasvezel bij een van de aanleggende partijen. Doe hiervoor de postcode check op de site van een van de partijen:

Vragen over de brief van Kabelnoord en overstap naar Onvi

Wij krijgen veel vragen over een brief van Kabelnoord. In deze brief meldt Kabelnoord ernstige vertraging van uw aansluiting en abonnement. Ook adviseert Kabelnoord de ontvangers van de brief over te stappen naar Onvi. Wij als gemeente kunnen u hierin niet adviseren. Met de inhoud van deze brief hebben wij als gemeente geen bemoeienis. Dit is een aangelegenheid van de commerciële partijen die de aanleg verzorgen. Wel willen we hieronder het volgende toelichten.

Uitleg door Onvi en gevolgen voor de planning

Onvi heeft een extra uitleg van de brief van Kabelnoord op hun website geplaatst(externe link).

Om dit te verduidelijking nog het volgende.

  • De aanleg van glasvezel en het leveren van de diensten (abonnement voor internet, TV, bellen) zijn 2 verschillende dingen.
  • Snel internet Groningen legt de glasvezel en aansluiting aan tot in de meterkast.
  • Onvi levert alleen de diensten op de glasvezel.
  • Onvi meldt dat u bij de overstap, afhankelijk bent van de planning van de aansluiting. Dus heeft u nog geen glasvezelaansluiting? Dan zal Snel internet Groningen eerst de aansluiting moeten maken. Daarna kan Onvi internet, TV en/of bellen leveren. Zie voor de planning van uw aansluiting door Snel internet Groningen(externe link).
Overzichtskaartje wie te bellen. Zie voor uitleg de tekst.
Spinder = Blauw EBC = Groen DCT = Geel

Vragen en/of meldingen?

Als u vragen heeft over de graaf- of aanlegwerkzaamheden neem dan direct contact op met de uitvoerende partij. Afhankelijk van uw woonlocatie is dat één van deze partijen:

Woont u ten zuiden van de A7?

  • DCT Direct Connect Telecom voert momenteel nog geen werkzaamheden uit. 

Woont u in Noordwijk, Opende, Kornhorn, Doezum Grootegast, Boerakker, Oostwold, Enumatil, Den Horn, Briltil, Zuidhorn of Aduard?

Woont u in Lutjegast, Sebaldeburen, Niekerk, Oldekerk?

Zie voor de buitengebieden ook het kaartje op deze pagina.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.