Samenstelling Adviesgroep 2019

Aanpak selectie 2019

Voor de selectie van aanbieders voor de adviesgroep in 2019 is gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

  1. Grote en middelgrote aanbieders
    Voor de selectie van de grote en middelgrote aanbieders zijn aanbieders geselecteerd die (relatief) veel inwoners in het Westerkwartier bedienen; groot of middelgroot in het Westerkwartier.
  2. Vertegenwoordiging kleine aanbieders
    Voor de selectie van de kleine aanbieders is onder meer aandacht geweest voor (branche) organisaties en aanbieders die meerdere aanbieders vertegenwoordigen. Op deze manier wordt dekking voor het hele Westerkwartier gewaarborgd.
  3. Evenwichtige verdeling over de maatwerkproducten
    De Adviesgroep kent een evenwichtige verdeling van aanbieders over de verschillende productgroepen binnen de maatwerkvoorzieningen (hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, begeleiding groep).

Samenstelling nieuwe Adviesgroep 2019

Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten heeft de gemeente de volgende partijen geselecteerd met daarin een vertegenwoordiging van de volgende aanbieders:

Selectie grote aanbiedersSelectie middelgrote aanbiedersVertegenwoordiging kleine aanbieders
Beter Thuis Wonen ThuiszorgCosisCoöperatie Dichtbij
De Nieuwe Zorg ThuisDagopvang VeldzichtFactor 5
Stichting VredewoldTraining en Adviesbureau Kuipers en Houtman BV  Paletzorg
Stichting De ZijlenVlot GroningenZorgboerderij De Weide Blik    

*Nb. Groot/middelgroot/klein: Op basis van het aandeel Wmo-ondersteuning dat geleverd wordt in het Westerkwartier.

Adviesraad Welzijnsorganisatie 
Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier Stichting ‘De Schans’