Ontvangt u jaarlijks subsidie of een exploitatiebijdrage van de gemeente dan wordt deze normaal gesproken afgerekend op basis van geleverde prestaties. Kunt u voor een bepaalde periode niet de diensten leveren zoals afgesproken dan vraagt de gemeente niet een deel van de subsidie terug.

Voor wie is de regeling bedoeld?

voor alle stichtingen, verenigingen en bedrijven die exploitatie bijdragen of subsidie van de gemeente ontvangen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij de jaarlijkse verantwoording van de subsidie vermeld u in het financieel en inhoudelijk jaarverslag welke prestatie wel en niet geleverd kon worden. De gemeente gaat er van uit dat u, waar mogelijk gebruik maakt van landelijke steunmaatregelen die per sector beschikbaar worden gesteld. In het jaarverslag vermeldt u ook van welke regeling u gebruik heeft gemaakt en welke bijdrage u daaruit heeft ontvangen.

Landelijke steunmaatregelen waar u mogelijk gebruik van kunt maken verschillen per sector en zijn te vinden op de volgende websites

Tot wanneer geldt de regeling?

Deze regeling  is van toepassing voor het jaar 2020 voor de periode dat de Corona maatregelen van kracht zijn.