Voor evenementen die moeten worden uitgesteld of afgelast heeft men vaak subsidie  ontvangen én al leges voor betaald. Reeds ontvangen subsidies hoeven niet te worden terugbetaald.

Men kan deze gebruiken voor kosten die al zijn gemaakt in de voorbereidingsfase. Blijft er geld over dan moet dit worden ingezet voor kosten die dit jaar of volgend jaar nog worden gemaakt.

Wordt de activiteit in 2021 georganiseerd? Dan kan daarvoor opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Wordt vergunning aangevraagd voor uitgestelde activiteiten dan worden daarvoor geen leges in rekening gebracht.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Organisatoren van evenementen en (gesubsidieerde) activiteiten

Hoe gaat het in zijn werk?

Heeft u reeds een beschikking en subsidie ontvangen dan meldt u bij de gemeentelijke contactpersoon of maatwerkcorona@westerkwartier.nl   dat de activiteit is uitgesteld of geannuleerd. Vraagt u vergunning aan voor een uitgestelde activiteit waarvoor reeds leges zijn betaald dan deelt u dit mee bij de vergunningaanvraag.

Tot wanneer geldt de regeling?

Deze regeling geldt het gehele jaar 2020 voor evenementen die moeten worden uitgesteld vanwege de Corona maatregelen.