Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur heeft het centraal stembureau in een openbare zitting de geldigheid en nummering van de  kandidatenlijsten vastgesteld.

Hiervan is het bijgevoegde proces-verbaal over de geldigheid en nummering kandidatenlijsten opgemaakt.