Maandag 31 januari 2022 was de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur heeft het centraal stembureau in een besloten zitting de ingeleverde lijsten beoordeeld.

Hiervan is het bijgevoegde proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten opgemaakt, de nummering van de partijen is willekeurig.