Basisovereenkomst

De basisovereenkomst is de procesovereenkomst tussen gemeenten en aanbieders over de inkoop van de maatwerkvoorzieningen Wmo 2019. De basisovereenkomst is een soort mini-grondwet in het Sociale Domein. Het doel van de basisovereenkomst is om de informele relatie tussen gemeente en overige belanghebbenden te formaliseren en commitment te creëren.

In de basisovereenkomst staan onder meer afspraken over de wijze van communicatie, het toe- en uittreden van partijen, de minimale kwaliteitseisen, de wijze van overleg en de wijze van besluitvorming.

Deelovereenkomst

In de deelovereenkomst zijn de inhoudelijke aspecten van de inkoop terug te vinden. De in te kopen producten staan hierin bijvoorbeeld geformuleerd, net als de prijsafspraken met de financieringswijze. Ook komt in deze overeenkomst kwaliteit en monitoring aan bod.

De deelovereenkomst is flexibel, zodat de gemeente in gezamenlijkheid met belanghebbenden de overeenkomst kan aanpassen bij veranderingen en/of ontwikkelingen in het sociale domein.