De jaarlijkse SDE++ subsidieronde 2022 voor grootschalige zonnestroomsystemen opent op dinsdag 28 juni 9.00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17.00 uur. Dit jaar wordt er door de overheid €13 miljard aan SDE subsidie beschikbaar gesteld aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen met zonnepanelen.

Wat is de SDE++?

De Subsidie Duurzame Energie (SDE++) is een zogeheten exploitatiesubsidie. U ontvangt subsidies tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie. Voor een zonnepaneleninstallatie ontvangt u 15 jaar lang een vergoeding per opgewekte kWh.

Belangrijkste voorwaarden

Er zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden aan deze subsidie:

  • Uw bedrijf of instelling heeft een grootverbruikersaansluiting groter dan 3x80 ampère.
  • Het vermogen dat u op kunt wekken met uw zonnestroominstallatie is minimaal 15 kWp (rond de 40-45 zonnepanelen).

Aanvraag doen?

Voor meer informatie over de subsidie en hulp bij het aanvragen ervan kunt u terecht op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Profiteren van investeren

Om in de toekomst meer duurzame energie te gebruiken, moeten we allemaal een steentje bijdragen: ondernemers, bewoners en overheden. De gemeente ondersteunt op meerdere manieren om zon op uw bedrijfsdak te realiseren. Daarom heeft gemeente Westerkwartier de actie ‘Profiteren van Investeren’ in het leven geroepen.