Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het centraal stembureau plaats in de raadzaal in het gemeentehuis van Zuidhorn.

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur vindt de openbare zitting van het centraal stembureau plaats in de raadzaal in het gemeentehuis van Zuidhorn. Belangstellenden kunnen deze zitting bijwonen, hierbij houden we rekening met de dan geldende Corona-maatregelen. Dit houdt onder andere in dat we een beperkt aantal zitplaatsen hebben. Daarom is deze zitting ook digitaal bij te wonen via: https://westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het Centraal Stembureau stelt vast:

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • De nummering van de kandidatenlijsten.

Na vaststelling wordt de zitting tijdelijk geschorst zodat er de mogelijkheid is om bezwaren in te dienen. Wilt u digitaal bezwaar indienen dan kunt u zich aanmelden via verkiezingen@westerkwartier.nl onder vermelding van:

  • uw naam;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

U ontvangt dan een eigen toegangslink om na schorsing uw bezwaar mondeling toe te lichten. Na de zitting ligt het proces verbaal tijdens openingstijden ter inzage bij Team Inwonerszaken in het gemeentehuis in Leek.