De gemeente Westerkwartier heeft een woonlastenonderzoek laten uitvoeren samen met woningbouwcorporaties Wold & Waard, Wierden en Borgen en het Huurdersplatform Westerkwartier. Het woonlastenonderzoek geeft informatie over hoeveel inwoners te maken hebben met hoge woonlasten, of ze hierdoor in de financiële problemen komen en in welke wijken deze problemen het meeste voorkomen. Daarbij is ook onderzocht hoeveel huishoudens te maken hebben met energiearmoede.  

Uitvoering onderzoek 

Het bureau Springco heeft in samenwerking met I&O Research het onderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek bestond uit een data-analyse van de woonlasten, betaalbaarheidsrisico’s en energiearmoede. Daarbij is uitgebreider onderzoek gedaan op de soort woning, huishoudensamenstelling, huishoudeninkomen en locatie waarbij de resultaten inzichtelijk zijn gemaakt op postcodeniveau. Aan inwoners is gevraagd om mee te doen aan het belevingsonderzoek door middel van een enquête. 

 

Wethouder Richard Lamberst: Als gemeente willen we graag zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners in financiële problemen raken. Daarom is het belangrijk om te weten waar de mogelijke risico’s op financiële problemen liggen en de reden waarom. De samenwerking met de inwoners en andere partijen zoals woningbouwcorporaties en het huurdersplatform is hierin erg belangrijk.

Resultaten, conclusies en aanbevelingen 

Het resultaat van het onderzoek is een uitgebreid rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. In het rapport is te lezen dat er wordt ingezet op een gemeente brede aanpak op het thema armoede in samenwerking met andere partijen. Het aanbod van bestaande armoederegelingen wordt actief onder de aandacht gebracht van inwoners.  
 

Onderzoeksrapport

Wilt u het onderzoeksrapport lezen? Stuur een e-mail naar: woonlasten@westerkwartier.nl.