De huidige Wmo Deelovereenkomst loopt af op 1 juli 2022. De gemeente Westerkwartier is op dit moment bezig met de nieuwe inkoop van de Wmo maatwerkvoorzieningen en een aantal lichte Jeugdhulpproducten.

De Wmo ondersteuning en de lichte Jeugdhulpproducten worden ingekocht via een gesloten Open House procedure. De Wmo ondersteuning aan ouderen en hulp bij het huishouden is geregeld via een aparte aanbestedingsprocedure. 

Via deze webpagina zullen wij u informeren over de gesloten Open House procedure.  

Via Tenderned(externe link) kunt u de gepubliceerde documenten raadplegen. U kunt hier onder meer lezen waarom er gekozen is voor deze gesloten Open House en welke producten er precies worden ingekocht. De inhoud van de uitvoeringsovereenkomst zal tezamen, in dialoog, met aanbieders tot stand komen. Hiervoor worden er een aantal dialoogtafels georganiseerd.

Aan de diagloogtafels nemen zowel de gemeente als een afvaardiging van zorgaanbieders plaats die de intentieovereenkomst hebben getekend.

Via inkoopwmo@westerkwartier.nl kunt u de achterliggende documenten opvragen. 

De komende periode zullen wij u via deze webpagina op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom dit inkooptraject.