De gemeente Westerkwartier is bezig met een nieuwe inkoopprocedure voor Wmo begeleiding. Wij hebben met ongeveer 90 aanbieders een contract gesloten voor het bieden van begeleiding vanuit de Wmo. Dit contract loopt tot 1 juli 2022.

We zijn al enkele maanden bezig met een nieuwe inkoop. Half mei weten we welke aanbieders de begeleiding gaan bieden vanaf 1 juli 2022. 

Half mei weten we ook of er aanbieders zijn die nu wel begeleiding bieden en vanaf 1 juli 2022 niet meer. We gaan dan met deze aanbieders in gesprek om te kijken hoe we de overgang naar de nieuwe aanbieder zo soepel mogelijk kunnen regelen.

Inwoners met begeleiding krijgen een brief

Alle inwoners met begeleiding krijgen van ons een brief met informatie over de verandering.