Het is Nationale Klimaatweek. Daarom besteden we deze week extra aandacht aan het klimaat. Vandaag gaat het over duurzaam vervoer. Dit noemen we duurzame mobiliteit.

Mobiliteit in Westerkwartier

De vervoerssector stoot erg veel broeikasgassen uit. Dat moeten we verlagen. Nederland heeft dit afgesproken in het Klimaatakkoord. In de gemeente Westerkwartier is het vervoer verantwoordelijk voor een groot deel van de totale uitstoot. We kunnen dus veel winst behalen als we hier verduurzamen. Maar hoe doen we dat, en wat kunt u zelf?

Wat doet de gemeente?

1. De Trias Mobilica aanhouden

We werken volgens de zogenaamde ‘Trias Mobilica’. Dit betekent dat we in ons beleid en onze acties drie principes aanhouden wanneer we verduurzamingsmaatregelen nemen:

 1. Verminderen, slimmer reizen
 2. Veranderen, anders reizen
 3. Verduurzamen, schoner reizen

We kijken altijd eerst naar het verminderen van het aantal kilometers en wat we kunnen doen om dit te bereiken. Als dit niet lukt, kijken we hoe we de kilometers met bijvoorbeeld de auto kunnen vervangen voor betere alternatieven, zoals lopen en fietsen en het openbaar vervoer. Als de eerste twee opties niet voldoende zijn, dan pas gaan we over op het vervangen van het vervoersmiddel voor een duurzamer alternatief!

2. Proef met deelmobiliteit

Deelmobiliteit is een concept waarbij vervoersmiddelen gedeeld worden met meerdere gebruikers. In een grote plattelandsgemeente zoals het Westerkwartier gaat deelmobiliteit vaak over deelauto’s. De gemeente is een proef gestart met twee elektrische deelauto’s bij het station Zuidhorn. Deze proef willen we graag gaan uitbreiden naar andere gebieden in de gemeente waar er behoefte is aan een deelauto.

3. Doorfietsroutes aanleggen

We hebben de afgelopen jaren met de provincie gewerkt aan het aanleggen van een aantal doorfietsroutes. Dit zijn fietsroutes in de gemeente waar je comfortabel snel door kan fietsen van A naar B. Hierdoor is het aantrekkelijker om bijvoorbeeld de fiets naar het werk in de stad te nemen in plaats van de auto. Hierdoor verminderen we gezamenlijk het aantal kilometers die we met de auto afleggen; beter voor het klimaat en de gezondheid!

4. Laadinfrastructuur faciliteren

De afgelopen jaren is er gewerkt aan de Laadvisie, die is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met het bedrijf Equans om nieuwe openbare laadpalen te kunnen plaatsen. Wij plaatsen deze laadpalen niet zelf. Dit doen we pas als een inwoner een gratis een laadpaal voor op straat aanvraagt. We ontwikkelen wel plankaarten voor de plaatsing van de laadpalen en werken ook aan een proef met snelladers.

5. Gemeentelijke mobiliteit veranderen

Op het gebied van mobiliteit zijn we flink bezig om de komende jaren toe te werken naar een emissieloos wagenpark. Dit betekent dat al onze auto’s, vrachtwagens en trekkers geen broeikasgas uitstoten. We beperken ook onze kilometers door hybride te werken en zoveel mogelijk online te vergaderen. Ook stimuleren we onze medewerkers te fietsen naar het werk. En mocht dit allemaal niet lukken, dan hebben we voor de medewerkers deelfietsen en deelauto’s beschikbaar om schone kilometers te maken!

Wat kunt u doen?

1. Vijf basistips om te verduurzamen

Ook u kunt gebruik maken van de principes uit de ‘Trias Mobilica’ om uw eigen mobiliteit te verduurzamen! Hieronder staan een aantal voorbeelden van oplossingen.

 1. Maak minder kilometers door een dag extra thuis te werken!
 2. Ga op vakantie dichtbij huis in plaats van naar het buitenland!
 3. Pak eens de fiets richting het werk of reis met het OV!
 4. Breng uw kinderen naar school op de fiets in plaats van met de auto!
 5. Carpool met collega’s naar uw werk toe!

2. Maak gebruik van deelauto’s

Woont u in Zuidhorn, dan kunt u op dit moment dus al gebruik maken van de electrische deelauto van JustGo. Het enige wat u nodig heeft is een account bij JustGo, die u aan kunt maken op de website van JustGo. Daarnaast zijn er in heel Nederland ook andere deelauto’s beschikbaar.

3. Stap over op elektrisch rijden

Overweegt u om de komende jaren een elektrische auto aan te schaffen of te leasen? Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is er hiervoor subsidie beschikbaar. Zoek hiervoor naar de SEPP-subsidie.

Heeft u al een elektrische auto, maar geen eigen oprit? En is er nog geen openbare laadpaal in de buurt? Dan kunt u via de website van de gemeente Westerkwartier gratis een openbare laadpaal aanvragen. Hiervoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Heeft u wel de mogelijkheid om uw elektrische auto op uw eigen oprit te parkeren? Dan kunt u geen openbare laadpaal aanvragen. U kunt uw eigen aansluiting zelf regelen. Let wel op de eventuele aanpassingen die hiervoor nodig zijn in uw meterkast!

Kom naar het Klimaatfestival

Wilt u meer weten of bent u geïnsipireerd? Kom dan naar het Klimaatfestival! Hier geven wij u informatie over de grote en kleine stappen die u zelf kunt zetten. U bent van harte welkom!

 • Vrijdag 10 november
 • 15.00 - 20.00 uur
 • Gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ