Functie

Wethouder

Taken

  • Economische Zaken
  • Recreatie en Toerisme
  • Werk en Inkomen
  • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  • Participatiewet
  • Armoedebeleid

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie

Op persoonlijke titel