Alle organisaties met een maatschappelijke functie (zoals sportverenigingen, culturele en toeristische organisaties, musea, dorpshuizen) kunnen gebruik maken van landelijke en provinciale regelingen om liquiditeitsproblemen op te vangen. Mochten zij ondanks deze regelingen alsnog in financiële nood komen, dan biedt de gemeente maatwerk. Bijvoorbeeld door het geven van advies, treffen van een betalingsregeling, verstrekken van een subsidie om een deel van de misgelopen inkomsten te compenseren.