Pagina opties

Representatieve uitstraling

Bedrijvenpark Leeksterveld is een prima locatie voor bedrijven die een representatieve uitstaling belangrijk vinden. Door de royale opzet met veel groen en water heeft Leeksterveld een parkachtige uitstraling. Daarnaast wordt van de bedrijven verwacht dat zij investeren in de kwaliteit van hun bedrijfspanden. Met name op de zichtlocaties worden eisen gesteld aan de beeldkwaliteit. De richtlijnen hieromtrent zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit

Voor de ontwikkeling van de eerste fase van het bedrijvenpark is een bestemmingsplan opgesteld. Hierin zijn spelregels opgenomen, bijvoorbeeld over waar bedrijven zich kunnen vestigen en hoe groot de gebouwen mogen worden. Naast het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan opgesteld, waarin eisen en wensen zijn geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit en uitstraling van de gebouwen, de inrichting van de percelen en de openbare ruimte (groen, water, wegen).

Algemene voorschriften

Voor het oprichten van bedrijfsgebouwen gelden globaal de volgende spelregels:

  • tenminste 35% van een bouwperceel dient te worden bebouwd
  • de afstand tussen gebouwen en de zijdelingse en achterperceelsgrenzen dient tenminste 5 meter te bedragen
  • maximale bouwhoogte: 12 meter (hiervan kan in bepaalde gevallen worden afgeweken tot maximaal 15 meter)
  • bedrijfswoningen zijn niet toegestaan
  • de opslag van goederen etc.. moet binnen de bedrijfsgebouwen plaatsvinden

Per deelgebied zijn specifieke voorschriften van toepassing. Meer informatie daarover vindt u in het bestemmingsplan Leeksterveld en het beeldkwaliteitsplan Leeksterveld (pdf, 2,52 MB)