Inloopbijeenkomst initiatief Knarrenhof Marum.

In Marum wordt op de voormalig locatie van obs De Bron een Knarrenhof beoogd. Initiatiefgroep Knarrenhof wil de voormalig locatie van cbs De Bron samenspraak met Stichting Knarrenhof 22 grondgebonden woningen in een hofvorm en 6 tiny houses realiseren conform het Knarrenhof concept. Dit voornemen is in strijd met de regels uit het geldende bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken zal binnenkort een nieuw bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Vooruitlopend op deze procedure organiseren we in samenspraak met de Knarrenhof een inloopbijeenkomst.

GeĂ¯nteresseerden kunnen tijdens de inloopbijeenkomst aan medewerkers van de gemeente, Stichting Knarrenhof en Initiatiefgroep Knarrenhof vragen stellen over het project. Mensen kunnen deze avond vrij inlopen en zich laten informeren over het plan en de te voeren bestemmingsplanprocedure.

Datum: woensdag 1 februari 2023
Tijd: 16.30 – 18.30 uur (vrije inloop)
Locatie: Kruisweg 30 Marum (Protestantse kerk)