Eén keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022.

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Dit geldt voor Nederlanders, EU-burgers en niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook moet de kiezer op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen wordt eind 2021 gepubliceerd.