Overzicht met de belangrijkste en meest vermeldenswaardige kengetallen over het jaar 2022.

Zetelwinst/-verlies per politieke partij

 • VZ gaat van 6 zetels naar 10 zetels
 • CU houdt 6 zetels
 • CDA gaat van 5 naar 3
 • GroenLinks gaat van 5 naar 4
 • PVDA gaat van 4 naar 3
 • VVD gaat van 3 naar 2 zetels
 • SterkWesterkwartier gaat van 2 naar 3 zetels
 • D66 gaat van 1 naar 2 zetels

Langste vergadering gemeten

8 uur en 12 minuten - 13 juli 2022

We namen afscheid van

 1. Henk Bakker (GroenLinks)
 2. Joachim Bekkering (PvdA)
 3. Jeroen Betten (VVD)
 4. Jacob Bos (CDA)
 5. Gerrit Cornelisse (ChristenUnie)
 6. Ina van Deventer – van Dellen (VVD)
 7. Aartjan Feitsma (GroenLinks)
 8. Mattheus Gorter (VVD)
 9. Peter Holsappel (ChristenUnie)
 10. Annejet Jansma (CDA)
 11. Hans Koenders (PvdA)
 12. Chris Veeze (50PLUS)
 13. Han Warmelink (GroenLinks)

We verwelkomden

 1. Natasja Bennink (GroenLink)
 2. Arnold Bloem (Sterk Westerkwartier)
 3. Annelie Bonnet (D66)
 4. Gert van Dellen (VZ Westerkwartier)
 5. Myra Eeken – Hermans (PvdA)
 6. Olga Hartman – Togtema (VVD)
 7. Jeroen Hoving (ChristenUnie)
 8. Frantina Kiekebeld – van der Knaap (VZ Westerkwartier)
 9. Emil Klok (GroenLinks)
 10. Jan van der Laan (VVD)
 11. Richard Lamberst (VZ Westerkwartier)
 12. Wybe Niemeijer (ChristenUnie)
 13. Harry Rook (VZ Westerkwartier)
 14. René de Vink (Sterk Westerkwartier)

Petities (verzoeken aan de raad

1. Hummel: De locatie van Hummel Recycling en de wens van bezorgde buurtbewoners om het bedrijf te verhuizen naar een geschikte plek.

2. Violier: Uitbreiding van de brede school Violier in Leek vanwege de groeiende leerlingenaantallen op de beide scholen in het gebouw.

3. Roekenbeheer: Het opstellen en uitvoeren van een beheerplan voor roekenbeheer op ernstige overlastlocaties en hiervoor het benodigde budget op te nemen.

Wat deed de raad het afgelopen jaar?

 • 26 januari: Eerste raadsvergadering.
 • 16 februari: Laatste digitale raadsvergadering.
 • 5 maart: Lijsttrekkersdebat georganiseerd door Media Totaal Noord BV in de Rodenburghal te Leek. Het debat is uitgezonden via het YouTube kanaal van de Krant en de Streekkrant.
 • 10 maart: Lijsttrekkersdebat in het Baron Theater in Opende. Het werd georganiseerd door RTV Zulthe en op tv en radio uitgezonden.
 • 15 maart: Gemeenteraadsverkiezingen.
 • 18 maart: Duidingsdebat - de lijsttrekkers en een tweede afgevaardigde per partij kwamen bijeen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing te duiden. Daarnaast gingen ze met elkaar in gesprek over het vervolgproces.
 • 29 maart: Afscheid oude raad in het Rijtuigenmuseum op landgoed Nienoord te Leek.
 • 30 maart: Toelating nieuwe raad in het Rijtuigenmuseum op landgoed Nienoord te Leek.
 • 20 april: Beëdiging van 18 fractieassistenten.
 • 13 juli: Benoeming wethouders en presentatie coalitieakkoord.
 • 13 juli: Harry Stomphorst gaat uit de raad en René de Vink komt in de raad.
 • 3 november: Er is afgelopen jaar veel gebeurd in de agrarische sector en er komt veel op de agrarische sector af. Daarom is er nu de werkgroep Wenakker (8 vertegenwoordigers agrarische sector en 8 vertegenwoordigers fracties) in gesprek om concrete aandachtspunten te inventariseren.
 • 9 november: Beleidsarme begrotingsbehandeling.
 • 14 december: Laatste raadsvergadering van het jaar. Onder
 • andere de eerste begrotingswijziging kwam aan bod.

Kijkcijferkanon

Vergadering 16 februari met 223 kijkers, met op de agenda:
Ontwikkeling Leekster - veld fase 2,
Herijking minimabeleid Kindregelingen 2022,
Omgevingsvisie 2040 en
Initiatief- voorstel MTB route Zuidhorn.

Technische vragen 79
Schriftelijke vragen 59

Moties 31
Aangenomen 17
Ingetrokken 10
Verworpen 4

Amendementen 21
Aangenomen 15
Ingetrokken 4
Verworpen 2

Vermelding gemeentepagina 28 maart 2023 pdf