Donderdag 12 oktober van 19.30 - 22.00 uur organiseren we een inloopbijeenkomst over het concept woonplan Oldehove. De bijeenkomst is in Dorpshuis Humsterland, Englumstraat 10 in Oldehove. U bent van harte welkom.

Woonplan Oldehove

In mei 2022 zijn we begonnen met het maken van woonplannen voor de dorpen in het Westerkwartier. Eerst voor tien dorpen, waaronder Oldehove. In het woonplan staat onder meer wat voor type woningen de inwoners graag willen in hun dorp. Ook staat erin voor wie woningen nodig zijn en wat mogelijk geschikte woningbouwlocaties zijn. Het gaat hierbij om een verkenning waar mogelijk woningbouw zou kunnen.

De basis voor het woonplan zijn de uitkomsten van de digitale enquĂȘte. Deze hebben inwoners in mei 2022 ingevuld. Daarnaast hebben we gesproken met leden van de vereniging dorpsbelangen en een aantal inwoners uit Oldehove. Ook hebben we gesproken met de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers. De informatie uit deze gesprekken hebben we meegenomen in het woonplan.

Waarom een bijeenkomst?

Het woonplan dat er nu ligt, is nog een concept. Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over het concept en kunt u vragen stellen. We horen graag wat u ervan vindt.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma ziet er als volgt uit.

  • 19.15 uur: inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur: gezamenlijke start met een presentatie van het woonplan
  • 20.30 uur: daarna kunt u bij de informatieborden in de zaal in gesprek gaan en vragen stellen aan ons.

U kunt het concept woonplan Oldehove bekijken op de pagina over de woonplannen.

Bekijk het woonplan

Hoe kan ik reageren?

Uw reactie op het concept woonplan kunt u tot en met 9 november mailen naar woonplannenperdorp@westerkwartier.nl.