Prolander is namens de provincie Groningen van plan om op twee locaties in Marum bos aan te planten. De locaties zijn ter hoogte van het bestaande Haarsterbos en nabij het Rouwcentrum Marum. Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst waarin Prolander de plannen toelicht.

Wanneer

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 23 november tussen 17.00 - 20.00 uur in zalencentrum het Kruispunt aan de Kruisweg 32 te Marum. U bent van harte welkom om tussen 17.00 - 20.00 uur binnen te lopen.