De Wet open overheid (Woo) regelt vanaf 1 mei 2022 het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet open overheid regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over wel onderwerp u iets wilt weten. Wij kijken dan welke informatie wij hebben en of deze verstrekt kan worden. In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn om de gevraagde informatie te verstrekken. Dat gebeurt vaak in de vorm van kopieën maar u kunt bijvoorbeeld ook naar het gemeentehuis komen en inzage krijgen. Als er redenen zijn om de gevraagde informatie niet te verstekken, kunnen wij besluiten die stukken te weigeren. 
Zo’n weigering moeten wij wel motiveren en tegen zo’n besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. De weigeringsgronden staat in de Woo.
 

U kunt uw Woo-verzoek indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. Woo-verzoeken die binnenkomen via e-mail of fax worden niet in behandeling genomen.

Request in the context of the Woo for European citizens

Criteria Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende inhoudelijke criteria. In het Woo-verzoek moet zo precies mogelijk staan waarover u informatie wilt ontvangen. De informatie die u wilt hebben moet ergens zijn vastgelegd; het maakt niet uit op welke manier. Wij moeten over de informatie beschikken. De informatie moet gaan over ons beleid, of over de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid. Uw verzoek moet voorzien zijn van een handtekening. 
De gevraagde informatie wordt niet alleen aan u verstrekt maar wordt openbaar voor iedereen.

Wat moet ik doen?

U dient het Woo-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

Aanvullende informatie

As of 29 September 2018, European citizens and companies will be able to log in to all Dutch public organizations using a national, by Europe acknowledged means. This has been agreed by the EU member states in the eIDAS decree. The goal of this decree is to make it easier and safer to arrange your business online, within Europe.
The ‘Wet open overheid (Woo) gives a person the right to request information from the government or muncipality. If you want or need certain information from us, you will need to submit a signed, written request. It is not possible to do this by phone or via email. This request should be as detailed as possible. Once we have received your request, we will examine wich information we have and whether it can be provided to you. If there are specific reasons why we are not able to provide you with the information you have requested, we need to justify our decision. If you do not agree with our decision, you can file an appeal.
You are able to submit a request for soundtapes, photos, videos and documents. Your request should encompass information which the administrative body has at it’s disposal and should be concerned with policies, preparation or accomplishment of these policies.
 

Request in the context of the Woo

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Onze medewerkers helpen u graag.