Logo Gemeente Westerkwartier

IKC Marum

In Marum wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). In dit gebouw komen de beide basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron. Het biedt ook ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kindercentrum Het Zonnetje gaat dan over in “Quadraten Kinderopvang”. Verder krijgen de GGD met het consultatiebureau en het muziekonderwijs van Het Kunstkwartier ruimte in het nieuwe gebouw. Op deze wijze ontstaat voor alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar in Marum één nieuw gebouw.