Op 15 maart zijn de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen in onze gemeente.

Iemand anders laten stemmen

Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen. Dit kan op verschillende manieren.

Onderhandse volmacht

Dit is de meest gebruikte vorm.

 1. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van de persoon die u machtigt.
 2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van uw stempas.

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden voor de Provinciale Staten:

 • De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen.
 • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.  
 • De persoon die u machtigt heeft een (kopie/foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden voor de Waterschappen:

 • De persoon die u machtigt moet ook inwoner zijn van de gemeente Westerkwartier en een stempas hebben ontvangen voor hetzelfde waterschap.
 • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.  
 • De persoon die u machtigt heeft een (kopie/foto op telefoon) van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Intrekken onderhandse machtiging

Heeft via de onderhandse volmacht iemand gemachtigd om voor u te stemmen en u wilt uiteindelijk toch zelf stemmen? Dat kan. U kunt de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt uw stempas terug aan de persoon die u gemachtigd heeft. U kunt dan met uw eigen stempas stemmen.

Schriftelijke volmacht

Verblijft u buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u van tevoren dit schriftelijk regelen door een volmachtformulier ( model L8(externe link)) in te vullen. Het formulier moet uiterlijk 10 maart 2023 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn.

Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden:

 • Provinciale Staten: De persoon die u machtigt moet inwoner zijn van de provincie Groningen en een stempas hebben ontvangen;
 • Waterschappen: De persoon die u machtigt moet inwoner zijn van hetzelfde waterschap en een stempas hebben ontvangen;
 • De persoon die u machtigt mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.  

LET OP! Het is dus mogelijk dat u niet dezelfde persoon kunt machtigen voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier,  t.a.v. team Inwonerszaken, Postbus 100, 9350 AC Leek, of per mail naar inwonerszaken@westerkwartier.nl.

Digitaal aanvragen

Als u een DigiD inlogcode heeft, kunt u vanaf maart online een aanvraag voor een schriftelijke volmacht doen.