Pagina opties

Groter

Plattegrond

Locatie 1: Aansluiting A7

Verbeteren doorstroming bussen en auto's

 • Aanleg aparte busafrit, rechtsreeks naar zuidelijke rotonde
 • Aanleg aparte rijbaan voor verkeer vanuit Drachten/Leeksterhout naar Leek

Meer over de aansluiting A7

Locatie 2: P+R Leek

Vergroten P+R

 • Uitbreiden P+R tot 200 parkeerplaatsen
 • Vergroten fietsenstalling

Meer over de P+R Leek

Locatie 3: Rotonde Midwolde

Verbeteren doorstroming en comfort

 • Eigen aansluiting bushaltes op rotonde
 • Plaatsen extra fietsenrekken
 • Veiliger oversteek

Meer over de rotonde Midwolde

Locatie 4: Bushalte Oude Zuiderweg

Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid

 • Opheffen bushalte
 • Verbeteren oversteek/route voor voetgangers/fietsers

Meer over de Bushalte Oude Zuiderweg

Locatie 5: Rotonde N372 – Euroweg

Nieuwe bushalte

 • Aanleg nieuwe bushalte met fietsenstalling
 • Verbeteren oversteek/route voor fietsers/voetgangers

Meer over de rotonde N372 - Euroweg

Locatie 6 en 7: Centrumhalte / Vredewoldplantsoen

Verbeteren doorstroming, comfort en veiligheid

 • Verruimen inrit, haltes en bochten
 • Plaatsen extra fietsenrekken
 • Verbeteren oversteek voor voetgangers/fietsers

Meer over centrumhalte / Vredewoldplantsoen

Locatie 8: Rotonde Euroweg – Lindensteinlaan

Verbeteren doorstroming, comfort en veiligheid

 • Verkleinen middeneiland rotonde,
 • Halte op de rijbaan
 • Verleggen fietspad
 • Plaatsen extra fietsenrekken

Meer over rotonde Euroweg - Lindensteinlaan

Locatie 9: Bushalte Nijenoertweg

Verbeteren aantrekkelijkheid voor fietsers

 • Plaatsen extra fietsrekken

Meer info over bushalte Nijenoertweg

Locatie 10: Rotonde Auwemalaan – Lindensteinlaan

Verbeteren doorstroming, comfort en veiligheid

 • Vergroten rotonde
 • Aanbrengen middengeleiders (veiliger oversteken)
 • Verleggen fiets-/voetpaden
 • Plaatsen extra fietsenrekken

Meer over rotonde Auwemalaan - Lindensteinlaan

Locatie 11: Bushalte Beelen

Verbeteren bereikbaarheid en veiligheid

Meer over bushalte Beelen

Locatie 12: Rotonde Tolbert

Verbeteren doorstroming, comfort en veiligheid

 • Vergroten rotonde
 • Verleggen aansluiting Auwemalaan, aanbrengen middengeleider
 • Verleggen fiets- en voetpaden
 • Plaatsen extra fietsenrekken

Meer over rotonde Tolbert

Locatie 13: Eindpunt Bousemalaan

Verbeteren openbaar vervoer voor bewoners De Linde

 • Aanleg keerlus en bushalte met toilet voor chauffeur
 • Plaatsen fietsenrekken

Meer over eindpunt Bousemalaan

Locatie 14: Bushalte B. van Raquertstraat

Verbeteren aantrekkelijkheid voor fietsers

 • Plaatsen extra fietsrekken

Meer over bushalte B. van Raquertstraat

Locatie 15: Bushalte Kalkoven

Verbeteren aantrekkelijkheid voor fietsers

 • Plaatsen extra fietsrekken

Meer over bushalte Kalkoven

Locatie 16: Eindpunt Oostindie

Verbeteren busroute/opstelplaats

 • Aanleg rotonde, eindpuntvoorziening met bushalte, fietsenstalling en toiletvoorziening voor de chauffeur.

Meer over project busbaan Oostindie

Locatie 17: Busbaan Oostindie

Verbeteren openbaar vervoer voor bewoners Oostindie

 • Aanleg busbaan, en vrijliggend fietspad
 • Aanpassen route bus 85

Meer over project busbaan Oostindie

Locatie 18: Bushalte Hoofddiep (Zevenhuizen)

Verbeteren aantrekkelijkheid voor fietsers

 • Plaatsen extra fietsrekken

Locatie 19: Bushalte Oude Streek 47 (Zevenhuizen)

Verbeteren aantrekkelijkheid voor fietsers

 • Plaatsen extra fietsrekken