Pagina opties

Groter

Achtergrond

Met buslijn 3 heeft Leek een snelle en hoogwaardige verbinding met de stad, in de spitsuren zelfs elke tien minuten! Het is nu al een prima verbinding, maar het kan nog beter. Voor de dienstregeling is het belangrijk om de totale reistijd ruim binnen het half uur te houden. Daarom moet het nog iets sneller. En comfortabeler en betrouwbaarder. Daaraan werken we in het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek. Op die manier versterken we de betekenis van Leek als aantrekkelijke woongemeente en wordt de bus voor steeds meer mensen een goed alternatief voor de eigen auto.

In 2018 wordt op verschillende locaties in onze gemeente gewerkt aan verdere verbeteringen van de route voor de snelle en comfortabele Qlink-bus tussen Groningen en Leek. Het resultaat: tijdwinst, meer comfort, betere voorzieningen bij de haltes en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. En begin april zijn de werkzaamheden ook daadwerkelijk begonnen.

De haltes worden ruimer, zodat de bussen er gemakkelijker in en uit kunnen rijden. Dat is comfortabeler voor de reizigers en bussen hoeven niet meer op elkaar te wachten. Dat  levert tijdwinst op. Het aanpassen van de bushalte Centrum is het volgende project in een reeks verbetermaatregelen aan de busroute die tot halverwege 2019 duren.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn onder andere:

  • Aanpassen bushalte Centrum Leek
  • Aanpassen aansluiting Oosterheerdtstraat – Vredewoldplantsoen
  • Aanpassen rotonde/halte Lindensteinlaan – Euroweg
  • Uitbreiden P+R zuidzijde A7
  • Busafrit noordzijde A7
  • Reconstructie Auwemalaan
  • Eindpunt lijn 3 (gereed) en busbaan Oostindie
  • Diverse aanpassingen N372 / Midwolderweg