Pagina opties

Groter

Werkzaamheden N979 en busbaan Oostindie (Leek)

logo gemeente westerkwartier

Stand van zaken van de werkzaamheden van de aanleg voor de busbaan in de wijk Oostindie.

Bouw brug Leekster Hoofddiep

Er wordt hard gewerkt aan de brug over het Leekster Hoofddiep. Deze brug is voor de  nieuwe busbaan Oostindie. We verwachten dat de brug eind juli (net voor de bouwvakvakantie) zover klaar is dat na de bouwvakvakantie het bouwverkeer er gebruik van kan maken, zodat de woonwijk Oostindie hier geen last van heeft.

Aanleg busbaan Oostindie

De aannemer is bezig met graafwerkzaamheden voor de fundering van de busbaan. Nadat de brug over de Leekster Hoofdvaart zal de bouw van de busbaan worden voortgezet. De werkzaamheden duren nog zo'n vier maanden. De verwachting is dat de werkzaamheden  begin november gereed zijn.

Aanleg duiker onder de N979 tussen de Tolbertervaart en het Leeksterhoofddiep

In week 34 (19-23 augustus) zal de nieuwe duiker worden aangebracht en de verharding zal tijdelijk worden hersteld. In oktober zal gelijktijdig met het maken van de aansluiting van de busbaan op de N979 het asfalt ter plaatse van de duiker worden hersteld. Door deze werken te combineren wordt de verkeershinder tot een minimum wordt beperkt.

Stremming N979 tussen Leek en Zevenhuizen

In week 34 (19-23 augustus) en in oktober wordt de N979 gestremd. In week 34 wordt de duiker gelegd en in oktober wordt de aansluiting van de busbaan op de N979 gemaakt. Bij beide werkzaamheden wordt de N979  gestremd.

Verkeer Roomsterweg

Bij een  stremming van de N979 rijdt er veel sluipverkeer over de Roomsterweg. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties voor fietsers, andere weggebruikers en (weg-)werkers. En door het vele verkeer ontstaat schade aan de Roomsterweg en de bermen.

Daarom plaatsen  we bij de volgende stremmingen  van de N979 zogenaamde obstakels langs de Roomsterweg. Hierdoor wordt de weg op die plaats smaller en kunnen auto's de Roomsterweg niet meer gebruiken als sluiproute de aanwonenden kunnen wel hun woning bereiken.

Veiligheid

De gemeente Westerkwartier, provincie Groningen en aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra vinden de veiligheid voor de weggebruiker en (weg-)werkers belangrijk.  Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vragen en klachten

Voor vragen en eventuele klachten over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u bellen met de heer J. van Dijk - hoofduitvoerder van Koninklijke Sjouke Dijkstra (06 - 21 67 53 00).

Voor meer algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar hov@westerkwartier.nl.