Pagina opties

Groter

WOZ-waarde

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Elk jaar stelt de gemeente de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).

  Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

  Waardepeildatum

  De waarde van de onroerende zaken wordt bepaald door onze taxateurs. Hierbij wordt uitgegaan van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.

  WOZ-beschikking

  Diegene die op 1 januari eigenaar was van een woning, pand of perceel krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente Westerkwartier gebruikt hiervoor de gegevens van het Kadaster.
  Bent u op 1 januari gebruiker van een bedrijfspand? Ook dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij bedrijfspanden geeft de eigenaar door wie het pand in gebruik heeft. Er kan maar één persoon aangewezen worden als eigenaar of gebruiker. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wijst de gemeente één van hen aan als belanghebbende.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak een afspraak met de taxateur of neem contact op met de taxateur via telefoonnummer 14 0594 of per e-mail via woz@westerkwartier.nl. De taxateur geeft u uitleg over het taxatieverslag en beantwoordt uw vragen. Heeft u contact gehad met de taxateur, maar bent u het nog steeds niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking.

  Belastingdienst

  Dit jaar ontvangt u eind februari de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staat de waarde van uw onroerend goed voor het jaar 2021. Voor de opgave inkomstenbelasting van de belastingdienst over 2020, dient u de WOZ-waarde van vorig jaar op te geven. Het gaat om de waarde met peildatum 1-1-2019. U kunt deze terugvinden op www.wozwaardeloket.nl

 • Misschien bent u op zoek naar: