Pagina opties

Groter

WOZ-beschikking

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast en maakt deze bekend op het aanslagbiljet waarmee ook bijvoorbeeld de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd. De officiële bekendmaking van deze WOZ-waarde heet WOZ-beschikking en deze beschikking bevat in ieder geval een naam en adres van de ontvanger, een datum, en een aanduiding (adres) van de woning of het bedrijfspand. Natuurlijk staat hierop ook  de WOZ-waarde, de waardepeildatum en het kalenderjaar waarvoor deze WOZ-waarde geldt.

  Diegene die op 1 januari eigenaar was van een woning, pand of perceel krijgt een WOZ-beschikking. De gemeente Westerkwartier gebruikt hiervoor de gegevens van het Kadaster.
  Bent u op 1 januari gebruiker van een bedrijfspand? Ook dan ontvangt u een WOZ-beschikking. Bij bedrijfspanden geeft de eigenaar door wie het pand in gebruik heeft. Er kan maar één persoon aangewezen worden als eigenaar of gebruiker. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn, wijst de gemeente één van hen aan als belanghebbende.

 • Aanvullende informatie

  Over de dagtekening

  De dagtekening is de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. Deze datum is van belang als u bezwaar wilt maken want de bezwaartermijn van zes weken begint op die datum.

  Over de waardepeildatum

  Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt, is de waardepeildatum 1 januari 2020. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

  Wie ontvangt een WOZ-beschikking?

  Zowel eigenaren als gebruikers, bijvoorbeeld huurders, van een woning of bedrijfspand ontvangen een WOZ-beschikking. Zij hebben belang bij de beschikking want diverse belastingen zijn op de WOZ-waarde gebaseerd. In sommige gevallen wordt de hoogte van de (maximaal redelijke) huur (mede) op basis van de WOZ-waarde bepaald.
  Niet alle eigenaren krijgen automatisch de nieuwe WOZ-waarde. Wanneer een woning of bedrijfspand in eigendom is van meerdere eigenaren, hoeft de gemeente maar aan één van hen de WOZ-waarde bekend te maken. Dezelfde belanghebbende zal bijvoorbeeld ook de aanslag voor de OZB krijgen.

  Verhuizing of overlijden

  Indien u in de loop van het jaar eigenaar bent geworden kunt u een beschikking op verzoek vragen. Binnen 8 weken krijgt u dan een nieuwe beschikking toegezonden.

 • Misschien bent u op zoek naar: