Pagina opties

Groter

Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  Alleen locatie Zuidhorn is geopend. Kom alleen langs als het noodzakelijk is, bij voorkeur alleen en maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak. Maak van te voren telefonisch een afspraak via 14 0594

  Updates op de pagina over het Coronavirus

 • Wat is het?

  Op 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 vastgesteld. Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.

  Onderzoek en analyse

  Doel van de woonzorgvisie is om een goed beeld te krijgen van de woonzorgopgave in het Westerkwartier. Voorafgaand aan het opstellen van de woonzorgvisie is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen om vervolgens een analyse te maken van de woonzorgopgave voor de komende jaren. De uitkomsten van dit kwantiatief onderzoek zijn opgenomen in het rapport Onderzoek en analyse woonzorgvisie Westerkwartier.   

  Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder in het Westerkwartier naar verwachting toeneemt van 3.400 in 2019 naar 6.000 in 2037.

  Ambities

  In de Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 worden de onderzoeksresultaten gekoppeld met de huidige trends op het vlak van wonen en zorg en gecombineerd met de uitkomsten van het woonzorgdebat en -atelier. Dit resulteert in een woonzorgvisie waarin de gemeentelijke koers is beschreven die enerzijds antwoord geeft op de komende ontwikkelingen en die tevens recht doet aan de woonzorg wens van de bewoners van het Westerkwartier om zo lang mogelijk in eigen dorp en woning te kunnen blijven wonen. Om de visie daadwerkelijk vorm te geven zijn er in de woonzorgvisie acht ambities opgenomen die in het najaar van 2019 worden uitgewerkt naar een concreet uitvoeringsprogramma.  

  Raadplegen

  De visie ligt op de verschillende locaties tot 6 augustus 2019 ter inzage.

  Adressen en openingstijden
   

  Via deze pagina is de visie ook te raadplegen:

 • Openbare documenten