Pagina opties

Groter

Verhuizen naar buitenland

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over onze dienstverlening

  Op dit ogenblik zijn alleen locaties Zuidhorn ( route ) en Leek ( route ) open op werkdagen van 8.00 - 12.00 uur. Kom alleen langs als het noodzakelijk is, bij voorkeur alleen en maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak.

  Als u langs wilt langskomen voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt u online een afspraak maken. Voor andere afspraken blijft het nodig dat u telefonisch (14 0594) een afspraak maakt, zodat we maatwerk kunnen leveren.

 • Online aanvragen of doorgeven

 • Hoe werkt het?

  Als u naar het buitenland vertrekt, moet u hier binnen vijf dagen vóór vertrek aangifte van doen bij de gemeente. U hoeft alleen aangifte te doen wanneer u langer dan 8 maanden per jaar in het buitenland verblijft. De datum van aangifte wordt geregistreerd als de datum van emigratie.

  Wie kan een emigratie doorgeven?

  • iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen);
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen);
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen);
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

  Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw emigratie op verschillende manieren doorgeven:

  Let op! U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige identiteitsbewijs

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente past uw gegevens direct aan.

  Let op

  Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Geef dit dan aan bij uw aangifte van emigratie. Het is bij de gemeente niet mogelijk om ná de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

 • Misschien bent u op zoek naar: