Pagina opties

Groter

TOZO 5

 • Wat is het?

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven.

  Op 7 juni 2021 heeft het kabinet Tozo 5 voor zelfstandige ondernemers aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 5) loopt van 1 juli tot 1 oktober 2021. Wel wordt net als bij Tozo 4 rekening gehouden met uw (neven-)inkomsten en het mogelijke inkomen van uw eventuele partner.

 • Hoe werkt het?

  Tozo 5 aanvragen

  U kunt Tozo 5 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 4 uitkering ontving, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. De Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

  Tozo 5 kan, net als Tozo 4, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Vanaf 1 augustus 2021 kan een Tozo-uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Wie in augustus 2021 een aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 juli 2021.

  Tozo 5 aanvragen (nieuwe aanvraag)

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 5 uitgevoerd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 4 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 5-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 oktober 2021

  De Tozo 5 periode loopt tot 1 oktober 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. U dient hier dan een aanvraag voor in te dienen.

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 5 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat een zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Wijziging doorgeven

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de Tozo uitkering teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Met ingang van 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.  We gaan er vanuit dat de ondernemer die verwacht in het vierde kwartaal nog niet in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, waar nodig, gebruik maakt van onderstaande ondersteuning.

  1. Aanbod Kamer van Koophandel
   Centraal in de KVK-dienstverlening staat een telefonisch maatwerkadvies door het KVK Adviesteam op telefoonnummer 0800 21 17. Voor de oriënterende ondernemer zijn ook diverse video’s via Youtube beschikbaar over ondernemen in zwaar weer.
  2. Aanbod Leer-werkloketten
   Ondernemers die zich oriënteren op de arbeidsmarkt kunnen zich voor hulp melden bij één van 35 Leer-werkloketten in Nederland, waar men wordt geholpen met het maken van keuzes of geadviseerd wordt door een loopbaanadviseur die zicht heeft op kansberoepen en kanssectoren. Ondernemers uit onze gemeente kunnen zich melden bij het werkleerloket Groningen
  3. Gesprek gemeente
   Wilt u een gesprek met iemand over wat u het beste kunt doen met uw onderneming, stuur dan een e-mail met uw persoonlijke en bedrijfsgegevens naar herorientatiezzp@westerkwartier.nl Dan wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.
 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: