Pagina opties

Groter

TOZO 4

 • Maatregelen in verband met het Coronavirus

  Algemene mededeling over aanpassingen in onze dienstverlening in verband met het coronavirus

 • Wat is het?

  Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking, onze samenleving en economie. We werken met zijn allen hard om het virus onder controle te krijgen. Wel is duidelijk dat de economische gevolgen van corona langer bij ons zullen blijven.

  Op 11 maart heeft het kabinet Tozo 4 voor zelfstandige ondernemers aangekondigd. De verlengde Tozo (Tozo 4) loopt van 1 april tot 1 juli 2021 en zou een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) bevatten. Inmiddels is de beperkte middelentoets van de baan. Wel wordt net als bij Tozo 3 rekening gehouden met uw (neven-)inkomsten en het mogelijke inkomen van uw eventuele partner.

 • Hoe werkt het?

  Tozo 4 aanvragen

  U kunt Tozo 4 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo uitkering ontving, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. De Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

  Tozo 4 kan, net als Tozo 3, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Vanaf 1 mei 2021 kan een Tozo-uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met de aanvraagmaand min 1 maand. Wie in mei 2021 een aanvraag doet, kan dus Tozo aanvragen vanaf 1 april 2021.

  Tozo 4 aanvragen (nieuwe aanvraag)

  Partnerinkomenstoets blijft van kracht

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 4 uitgevoerd als een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wordt aangevraagd. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan net als bij Tozo 3 geen aanspraak worden gemaakt op de Tozo 4-uitkering voor levensonderhoud.

  Uitkering tot 1 juli 2021

  De Tozo 4 periode loopt tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Daarna blijft het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de zelfstandige ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor zelfstandige ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.  

  Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

  Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 4 dient de aanvrager een inschatting van de inkomsten (en die van de partner) voor de aankomende maanden te geven. Het is voorstelbaar dat de zelfstandige de inkomsten voor de betreffende maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan dient de zelfstandige de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op de uitkering moeten worden doorgeven aan de gemeente.

  Wijziging doorgeven

  Verklaring bij de aanvraag en controle achteraf

  De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of de juiste uitkering is verstrekt.
  Blijkt bij controle dat de zelfstandige teveel heeft ontvangen? Dan moet het teveel ontvangen bedrag terug worden betaald. Heeft de zelfstandige te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer er met opzet onjuiste gegevens zijn verstrekt, moet de gemeente een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

  Heroriëntatie voor de zelfstandig ondernemer

  Per 1 januari 2021 is een volgende fase binnen de Tozo gestart. In deze fase ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.  Wilt u een gesprek met iemand over wat u het beste kunt doen met uw onderneming, stuur dan een e-mail met uw persoonlijke en bedrijfsgegevens naar herorientatiezzp@westerkwartier.nl Dan wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.

 • Formulieren

 • Misschien bent u op zoek naar: